Make your own free website on Tripod.com

 

Pembelajaran Berdaya Fikir

 

Aktiviti 1 (Kumpulan)

 

 1. Bincang dalam kumpulan anda kedua-dua konsep berikut :
 2. i) Pembelajaran Berdaya Fikir

  ii) Pembelajaran Kemahiran Berfikir

  Perbincangan kumpulan anda hendaklah berfokus kepada perbezaan kedua-dua konsep tersebut dalam konteks pengajaran dan pembelajaran.

   

 3. Berdasarkan idea-idea kumpulan anda, tuliskan definisi bagi kedua-dua konsep tersebut dalam jadual di bawah..

 

Konsep

Definisi

 

 

 

 

Pembelajaran Berdaya Fikir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran Kemahiran Berfikir

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pembelajaran Berdaya Fikir

(Thoughtful Learning)

 

Proses pengajaran dan pembelajaran yang memberi penekanan untuk mewujudkan iklim bilik darjah yang menggalakkan pelajar berfikir pada tahap yang complex secara aktif

 

Pembelajaran Kemahiran Berfikir

(Learning Thinking)

 

 Proses pengajaran dan pembelajaran yang memberi penekanan secara langsung dan eksplisit terhadap penguasaan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif oleh pelajar.


 Aktiviti 2

 

Untuk menggalakkan pembelajaran berdaya fikir dalam proses P & P, guru perlu melaksanakan strategi pengurusan pembelajaran yang sesuai.

a) Dalam kumpulan anda, bincang dan cadangkan strategi-strategi yang anda boleh gunakan untuk menggalakkan pembelajaran berdaya fikir dalam proses P & P di kalangan pelajar.

 

b) Pamer dan bentangkan hasil kumpulan anda. Dalam pembentangan, anda hendaklah memberi justifikasi untuk menyokong strategi-strategi yang dicadangkan.


 

 

Pembelajaran Berdaya Fikir

( Strategi Guru )

 

Guru hendaklah ....

 


Pembelajaran Berdaya Fikir

( Perlakuan Pelajar )

 

Pelajar hendaklah.....

 


Aktiviti 3

 

Strategi-strategi yang diamalkan oleh guru akan memberi kesan yang positif terhadap perlakuan pelajar dalam proses pembelajaran berdaya fikir.. Nyatakan perlakuan-perlakuan yang berhubungkait dengan strategi guru berikut.

 

Bil.

Strategi Guru

Perlakuan Pelajar

1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

9

 

 

 

 

 

menfokuskan pelajar terhadap tugasan yg dijalankan.

 

 

mengemukakan soalan terbuka

 

 

mengemukakan soalan lanjutan

 

 

mengambil masa menunggu respon daripada pelajar.

 

 

menerima pelbagai respon daripada pelajar.

 

 

menggalakan interaksi di kalangan pelajar.

 

 

mengelakkan daripada memberi pandangan atau penilaian terhadap respon pelajar.

 

 

mengelakkan daripada mengulangi respon pelajar.

 

 

meminta pelajar membuat refleksi terhadap cara dan proses mereka berfikir

 

 

 

 

 

 Aktiviti 3 (Jawapan)

 

Bil.

Strategi Guru

Perlakuan Pelajar

1.

 

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

9

 

 

 

 

menfokuskan pelajar terhadap tugasan yg dijalankan.

 

mengemukakan soalan terbuka

 

mengemukakan soalan lanjutan

 

mengambil masa menunggu respon daripada pelajar.

 

menerima pelbagai respon daripada pelajar.

 

menggalakan interaksi di kalangan pelajar.

 

mengelakkan daripada memberi pandangan atau penilaian terhadap respon pelajar.

 

mengelakkan daripada mengulangi respon pelajar.

 

meminta pelajar membuat refleksi terhadap cara dan proses mereka berfikir

 

 

 • terus berusaha menyelesaikan tugasan meski pun sukar.

 

 • memberi pelbagai respon kepada satu soalan

 

 • memberi justifikasi kepada respon yang diberi

 

 • menggunakan perbendaharaan kata yg tepat dan spesifik dalam respon mereka.

 

 • mengambil masa yg cukup untuk berfikir tentang tugasan yg diberi.

 

 • memberi pelbagai respon kepada satu soalan

 

 

 • mendengar dengan terliti apa yg direspon oleh pelajar lain

 

 • mendengar dengan terliti apa yg direspon oleh pelajar lain

 

 • mengemukakan soalan yang memerlukan pemikiran pada tahap complex tentang apa dipelajari.
 • memikir apa yang difikir

 


Tugasan Kumpulan

 

Bentuk kumpulan yang mengandungi tidak lebih daripada 6 orang ahli.

Kumpulan anda dikehendaki menonton video klip yang diberi atau pun membuat pemerhatian terhadap satu sesi simulasi yang dijalankan. Kemudian menilai sejauhmana sesi P & P itu menggalakan Pembelajaran Berdaya Fikir.

Hasil penilaian kumpulan anda hendaklah disokong dengan data-data yang nyata. Anda boleh gunakan borang-borang penilaian yang disediakan atau direka sendiri untuk mengumpul data yang diperlukan. Borang-borang ini hendaklah diserahkan bersama dengan hasil penilaian kumpulan. ....


 

 Thoughtful Learning

 Learning is the consequence

of thinking. Retention, understanding, and the active use of the knowledge can be brought about only by learning experiences in which learners think about and think with what they are learning.

Perkins, D. (1992)


 One who thinks not

thinks nothing.

One who thinks nothing

learns nothing.

One who learns nothing

knows nothing.

One who knows nothing

does nothing.

One who does nothing is

NOTHING

 H.T.Chung (1996)