Make your own free website on Tripod.com

KANDUNGAN SUKATAN

 

 

 

 

 

 

Semester 1

 

Pendidikan Palang Merah dan undang-undang kemanusiaan antarabangsa

 

        Prinsip Palang Merah / Bulan Sabit Merah

        ICRC / IFRC

        PBSMM

        Tanggungjawab ahli-ahli ICRC

        Konvensyen Geneva dan protokol tambahan

 

 

 

 

 

 

Semester 2

 

Pertolongan cemas asas

 

        Prinsip-prinsip PC

        Anatomi struktur tubuh

        Balutan dan pembalut

        Sistem pendarahan

        Luka dan berdarah

        Sistem pernafasan

        Racun dan keracunan

        Patah dan kecederaan

        Terbakar dan selaran

        Tidak sedar dan rawatan

 

 

 

 

 

 

Semester 3

 

Pendidikan kesihatan

 

        Kehidupan dan kesihatan

        Makanan dan pemakanan

        Kebersihan diri

        Kebersihan

        Penyakit tropika

        Kekacauan biasa kesihatan

 

Perkhemahan asas

 

        Ikatan

        Gajet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semester 4

 

Sejarah dan latar belakang PBSM

 

        Pendidikan palang merah / bulan sabit merah

        Bagaimana palang merah bermula

        Perlembagaan PBSMM

        PBSM belia dan Bantuan Sukarela

        Struktur dan organisasi PBSM

      Kebangsaan

      Cawangan

      Chapter

      Pasukan sekolah

        Undang-undang dan peraturan PBSM

      Borang-borang (HB2, 3, 6, 9; HB5)

      Pentadbiran dan pengurusan kewangan

        Kursus dan peperiksaan

 

 

 

 

 

 

Semester 5

 

Bencana alam dan bantuan menyelamat

 

        Pengenalan bantuan bencana dan operasi menyelamat

        Rancangan bantuan bencana kerajaan

        Rancangan bantuan bencana PBSMM

        Bantuan antarabangsa

        Komunikasi / perhubungan dan penerangan awam

 

 

 

 

 

 

 

 

KPLI

 

Sejarah dan pendidikan palang merah

 

        Prinsip Palang Merah / Bulan Sabit Merah

        ICRC / IFRC

        PBSMM

        Tanggungjawab ahli-ahli ICRC

        Konvensyen Geneva dan protokol tambahan

 

Pertolongan cemas asas

 

        Anatomi dan sistem tubuh

        Pendarahan

        Patah

        Pernafasan dan CPR

        Ikatan dan balutan