Make your own free website on Tripod.com

 

PENILAIAN

 

Penilaian KDPM Semester 1

 

Bil

Kandungan

Markah

Tindakan

 

1

 

2

 

3

 

Ujian dan latihan amali

 

Folio

 

Sahsiah & kepemimpinan

 

50

 

20

 

10 + 20

 

 

En. Mohd Rasid b Chik

 

Hj. Ismail @ Karim bin Mohammed

 

 

 

Penilaian KDPM Semester 3

 

Bil

Kandungan

Markah

Tindakan

 

1

 

2

 

3

 

Ujian dan latihan amali

 

Folio

 

Sahsiah & kepemimpinan

 

50

 

20

 

10 + 20

 

 

Hj. Mat Nor bin Abdullah

 

Pn. Hjh. Maimunah Zaharah bt Embong

 

 

 

Penilaian KDPM Semester 5

 

Bil

Kandungan

Markah

Tindakan

 

1

 

 

 

2

 

3

 

Ujian bertulis dan latihan amali / aktiviti perkhemahan

 

Folio

 

Sahsiah & kepemimpinan

 

 

50

 

 

 

20

 

10 + 20

 

 

En. Wan Mazlan Wan Muda

 

 

 

En. Hashim bin Salleh

 

 

 

Penilaian KPLI

 

Bil

Kandungan

Markah

Tindakan

 

1

 

 

2

 

3

 

Ujian dan latihan amali / aktiviti perkhemahan

 

Folio

 

Sahsiah & kepemimpinan

 

 

50

 

 

20

 

10 + 20

 

 

Tengku Zawawi bin Tengku Zainal

 

 

 

Ujian bertulis

 

        Meliputi semua kandungan sukatan

        Bilangan soalan : 3 x setiap tajuk

        Soalan berbentuk objektif dan struktur

        Tarikh ujian pada : Oktober 1999

 

Latihan amali

 

        Pertolongan cemas : Balutan, usungan, CPR

        Perkhemahan asas : Ikatan dan pembinaan gajet

        Perkhemahan : pertandingan, kawad, penyelesaian masalah, dsb

 

Folio

 

        Mengandungi semua bahan bercetak, nota dan lakaran rajah.

        Hendaklah disemak dari masa ke semasa

        Dibuat secara individu

 

Sahsiah dan kepemimpinan

 

        Penilaian dibuat secara berterusan melalui aktiviti perbincangan, perbentangan, soal jawab dan sebagainya.

        Bonus untuk pelajar / ahli yang memegang jawatan penting dalam organisasi atau aktiviti tertentu

 

v     Semua markah perlu dianalisis dan dimasukkan dalam senarai pelajar dan borang penilaian gerko untuk moderasi.