Make your own free website on Tripod.com

 

SUCI DARIPADA NAJIS

 

PENGERTIAN NAJIS

 

JENIS-JENIS NAJIS

 

PENGERTIAN NAJIS MUGHALLADZAH

 

CARA MENYUCIKAN NAJIS MUGHALLADZAH

 

PENGERTIAN NAJIS MUTAWASSITAH

Najis yang selain najis mukhaffafah dan najis mughallazah (najis pertengahan)

 

CONTOH-CONTOH NAJIS MUTAWASSITAH

 

JENIS NAJIS MUTAWASSITAH

 

PENGERTIAN NAJIS AINI

Najis yang boleh dilihat jirimnya / najis yang kelihatan oleh mata

 

CARA MENYUCIKAN NAJIS AINI

 

PENGERTIAN NAJIS HUKMI

Najis yang tidak kelihatan oleh mata

 

CARA MENGHILANGKAN NAJIS HUKMI

Memadai dengan disucikan satu kali lalu air di tempat yang kena najis itu

 

PENGERTIAN NAJIS MUKHAFFAFAH

Najis air kencing bayi lelaki yang belum memakan makanan selain susu ibu dan belum mencapai umur dua tahun

 

CARA MEMBASUH NAJIS MUKHAFFAFAH

Najis tersebut dilap dengan kain terlebih dahulu