Make your own free website on Tripod.com

 


  Ruangan ini memuatkan idea, buah fikiran serta
pandangan kritis Tuan Haji Razali Ismail, pengetua Maktab Perguruan
Kuala Terengganu, melalui beberapa hasil penulisan kreatif beliau.

Beberapa tajuk pilihan

Kegawatan Ekonomi: Bagaimana Reaksi Kita

Refleksi 100 Hari di MPKTBR

Globalisasi dan Cabaran kepada Ummah

Why is Creating a Learning Organization so Important

Cetusan dan Refleksi