Make your own free website on Tripod.com


 

Pengenalan

 Fasilitator

Senarai Nama Peserta

Jadual Pengurusan Latihan Bestari

Jadual Pelaksanaan KDP 14 M

Pakej Pembelajaran

Penilaian

Matematik

Bahasa Inggeris

Bahasa Melayu

Sains

Pendidikan Islam

 

 

The Malaysian Smart School - A Conceptual Blueprint (Pdf)

The Malaysian Smart School - Implementation Plan (Pdf)

Konsep Sekolah Bestari

Rekabentuk Kurikulum Abad ke 21

Kurikulum Matematik Sekolah Bestari

Penggunaan Internet dalam P~P

Pengurusan Perubahan Bestari

Sistem Pentaksiran Bestari

Pembelajaran Berfikrah

 

webTeacher

Smart Classroom

Smart School Management

Smart Classroom Benefits

Smart Schools (MSC)

Virtual Lab

Smart Desk

Lab Technology

Smart Classroom Tour

A Smarter Classroom

Laman Bestari MPPM

Sekolah Bestari