Make your own free website on Tripod.com

 

PENYELIDIKAN

DALAM PENDIDIKAN MATEMATIK


 

Abstrak Beberapa Kajian dalam Pendidikan Matematik

 

Tahap kefahaman konsep pecahan di kalangan pelatih KPLI

pengkhususan matematik - Tengku Zawawi Zainal

 

Halangan Kognitif dalam Penyelesaian Masalah Matematik

- Tn. Hj. Ismail b Raduan

 

Tahap kefahaman teori psikologi dan amalan pedagogi

di kalangan pelatih KPLI pengkhususan matematik - Cik Tor Siok Tin

 

Mengenal pasti jenis kesilapan dalam penyelesaian masalah

bagi tajuk pecahan Hamdan b Abd Manaf