Make your own free website on Tripod.com

 

Maktab Perguruan Kuala Terengganu

 

Kursus Dalaman Jabatan Sains

Tajuk:

PENGENALAN INTERNET

 

 

OBJEKTIF KURSUS

 

 

 

APAKAH INTERNET ?

 

 

 

 

SEJARAH RINGKAS INTERNET

 

 

Sambungan ke INTERNET

 

 

PEMBEKAL PERKHIDMATAN INTERNET
( ISP )

 

 

KEPERLUAN UTAMA

Komputer

MODEM

Kad Suara

Talian telefon

 

M O D E M

  

 

 

KANDUNGAN INTERNET

 

 

CARA MEMPEROLEHI MAKLUMAT

 

 

 

SEARCH ENGINES

Sekian Terima Kasih