Make your own free website on Tripod.com

PROGRAM KURSUS JANGKA PENDEK 1998

 

 

Pengenalan

Objektif

Senarai kursus

Permohonan


PENGENALAN 

ATAS

 

OBJEKTIF

Secara amnya program ini memberi pendedahan pelbagai maklumat, pengetahuan, kemahiran dan mencari alternatif baru dengan menggunakan aneka pendekatan, perkaedahan, teknik dan strategi bagi membolehkan para peserta memperolehi mengenai :

  1. pelbagai sistem penyampaian pengajaran-pembelajaran di dalam dam diluar bilik darjah.
  2. Kepimpinan berkesan dalam pengurusan dan pentadbiran bilik darjah dan sekolah.
  3. Penggunaan teknologi baru dalam pengajaran-pembelajaran di bilik darjah.
  4. Kemahiran menggunakan teknologi maklumat dalam pengajaran-pembelajaran.
  5. Pengurusan aktiviti kokurikulum di sekolah; dan
  6. Kepentingan penyelidikan dan pembangunan ( R & D ) dalam pendidikan.

ATAS

 

KURSUS-KURSUS YANG DITAWARKAN OLEH MPKTBR

 Bil

Nama Kursus

Pengurus

Tarikh

Kumpulan Sasaran

1

Kepimpinan Sekolah Berkesan

Dr. Shahbudin Ngah

30 Mac

Guru Besar / Guru Kanan

2

Pengendalian Mesyuarat

En. Musa Sulaiman

11 April

Guru Besar / Guru Kanan / Setiausaha

3

Kemahiran Fasilitator

Tn.Hj. Yaakub bin Mohd

14-16 April

G/Panitia, G/Matapelajaran

4

Kajian Tindakan

En. Jusoh Mohamad

28-30 April

Guru SR/SM

5

Pembinaan Bahan Akses Kendiri B/Melayu

Tn. Hj. Mat Nor bin Abdullah

29 April

Guru B.Melayu

6

Kaedah hayati-Amali: Pengajaran Nilai Murni

En. Ab.Rahman Mahmud

6-7 Mei

Guru BM

7

Penggunaan Internet dalam Pengajaran-pembelajaran

En. Zahar Ibrahim

9 Mei

Guru BI

 8

Perkaedahan Pengajaran Al-Quran

Ustaz Sulaiman Talib

10-11 Mei

Guru Agama

 9

Kemahiran Belajar

Tn.Hj. Md Zainal bin Hj. Sirat

17-19 Mei

G/Panitia G/Matapelajaran

 10

Bengkel Catan Air

Tn.Hj.Idris Salleh

20-21 Mei

G/Pen. Seni

 11

Pengurusan Sistem Maklumat Sekolah

En. Mazlan Abu

11 Julai

Guru Besar / Guru Kanan

 12

Kemahiran Berfikir Secara Kreatif dan Kritis

En. Lim Bigo

19-22 Julai

G/Panitia G/Matapelajaran

 13

Pengurusan dan Pentadbiran Berasaskan Islam

Dr. Shahbudin Ngah

8 Ogos

Guru Besar / Guru Kanan

 14

Pengenalan Muzik Sekuen Menggunakan Kibod

Tn. Hj. Ramli Seman

15-16 Ogos

Guru Muzik

 15

Pengajaran-pembelajaran matematik

En. Shafei Awang

22-24 Ogos

Guru Matematik

 16

Pendekatan Konstruktivisme dalam pengajaran-pembelajaran Sains

Tn. Hj. Embong Omar

12-14 Sept

Guru Sains

ATAS

 

SYARAT PERMOHONAN

  1. Segala permohonan mengikuti kursus hendaklah dibuat mealului Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pendidikan Daerah.
  2. Pengetua / Guru Besar boleh juga memohon mengadakan kursus di sekolah masing-masing dengan syarat bilangan peserta mencukupi, menyediakan ruang dan kemudahan kursus serta mendapat kelulusan JPNT / PPD.
  3. Pengetua / Guru Besar boleh mencadangkan tajuk-tajuk kursus mengikut keperluan sekolah masing-masing tetapi hendaklah terlebih dahulu berunding dengan pihak maktab.

( Pihak sekolah kerajaan negeri atau intitusi swasta boleh juga memohon tetapi mestilah berbincang denga pihak maktab )

4. Maklumat lanjut boleh diperolehi dengan menghubungi : En. Ab.Rahman bin Mahmud.

ATAS