Make your own free website on Tripod.com

 

MAJLIS PENYELARAS GERKO 1998

PENASIHAT

 

PENGERUSI

 

SETIAUSAHA

PENGETUA

TN. HJ. RAZALI BIN ISMAIL

KETUA JABATAN HAL EHWAL PELATIH

DR SHAHABUDDIN BIN NGAH

TN. HJ. ABDULLAH BIN MOHD TAIB

PENYELARAS UNIT

PENGURUSAN

UNIT BERUNIFORM

SUKAN

PERSATUAN

EN. MOHAMAD RAZALI BIN ABDULLAH

TN. HJ. HARUN MOHAMAD

EN. OTHMAN DESA

DRS HJ. ALIAS OMAR


Pengenalan

Matlamat dan Objektif

Komponen Unit Berunifom

Komponen Sukan

Komponen Persatuan

Jadual Gerko


PENGENALAN

Matlamat pendidikan negara adalah untuk melahirkan seorang individu yang mempunyai perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek yang menyeluruh serta seimbang. Ini adalah selaras dengan hasrat dan aspirasi Falsiafah Pendidikan Negara untuk mewujudkan satu masyarakat yang bersatu padu, bersisiplin dan produktif.

Sehubung dengan ini, mata pelajaran Gerakerja kokurikulum (GERKO) digubal sebagai satu bidang pendidikan yang menekankan pemupukan nial-nilai murni di samping perkembangan kemahiran psikomotor yang bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang berketrampilan, berkeyakinan dan komited dalam menangani tanggungjawab dalam bidang Gerak Kerja Kokurikulum.

 


MATLAMAT

Demi mengseimbangkan antara perkembangan intelek, sosial, fizikal dan rohani di kalangan guru pelatih dengan tujuan untuk melahirkan guru permulaan yang mempunyai pengetahuan, kemahuan, pengalaman dan berketrampilan dalam bidang Gerak Kerja Kokurikulum.

 

OBJEKTIF

Pada akhir kursus ini guru-guru pelatih akan dapat:-

 


UNIT BERUNIFORM

Komponen Unit Beruniform di Maktab Perguruan Kuala Terengganu, Batu Rakit terdiri daripada beberapa pertubuhan sukarela seperti;

Kadet Pandu Puteri

Pergerakan Puteri Islam Malaysia

Pergerakan Pengakap

Persatuan Bulan Sabit Merah

St.John Ambulans Malaysia


KOMPONEN SUKAN

Komponen sukan pula terdiri daripada beberapa jenis permainan dan olahraga. Permainan-permainan yang terdapat di sini ialah ;

Bola Sepak

Bola Jaring

Bola Baling Olimpik

Ragbi

Sepak Takraw

Tenis

Badminton

Bola Tampar

Bola Keranjang

 

Sofbol

Olahraga

Hoki

Ping Pong

 


KOMPONEN PERSATUAN

Komponen Persatuan pula terdiri daripada beberapa persatuan yang ditubuhkan di peringkat maktab seperti ;

Persatuan Seni Lukis,

Persatuan Bahasa Inggeris,

Persatuan Penulisan Kreatif,

Persatuan Sains dan Matematik,

Persatuan Seni Budaya & Drama

Persatuan Muzik,

Persatuan Rekreasi,

Persatuan Kaunseling,

Persatuan Kemahiran Hidup,

 

Kesemua persatuan adalah di bawah kelolaan Jabatan dan Unit masing-masing.


JADUAL GERKO

SESI GERKO 4 JANUARI HINGGA 28 MEI 1998

BIDANG

UNIT

TARIKH PERJUMPAAN

PENGURUSAN

 

JAN

FEB.

MAC.

APRIL

MEI

RABU

(2.30-4.30pm)

KDPK

7

14

21

11

18

25

4

11

18

25

1

 

 

 

 

DPM4

7

14

21

11

18

25

4

 

 

 

1

15

22

 

3

DPM2

7

14

21

11

 

 

 

 

18

25

 

 

 

 

 

Unit Beruniform

KPLI/KPLD

4

11

18

 

 

 

 

 

 

 

5

12

19

26

 

AHAD

(2.30-4.30pm)

DPM4

4

11

18

8

15

22

1

 

 

 

 

 

 

 

3

DPM2

4

11

18

8

 

 

15

 

22

29

5

12

19

26

 

Sukan

DPM4

5

12

19

9

16

23

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ISNIN/RABU

DPM2

5

12

19

 

 

 

16

 

23

30

6

13

20

27

 

AHAD/RABU

LATIHAN PASUKAN MAKTAB-KAGUM

(5.00-6.30pm)

Olahraga

LATIHAN PASUKAN OLAHRAGA-KAGUM

SELASA

(5.00-6.30pm)

Persatuan

DPM4

5

12

19

9

16

23

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ISNIN

DPM2

5

12

19

 

 

 

16

 

23

30

6

13

20

27

 

(2.30-4.30pm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua markah GERKO hendaklah diserahkan kepada penyelaras seperti berikut:

KDPK pada hari Khamis 9 April 1998.

KPLI/D pada hari Khamis 30 April 1998.

DPM4 pada hari Khamis 7 Mei 1998.

DPM2 pada hari Khamis 30 April 1998.