Make your own free website on Tripod.com

 

AURAT

 

KONSEP AURAT

Sesuatu yang wajib ditutupi

Syarat penutup aurat mestilah dapat mencegah dari terlihat warna kulit

Had aurat berbeza antara lelaki dengan wanita dan berbeza pula mengikut keadaan iaitu ketika bersembahyang atau tidak

AURAT DI DALAM SOLAT

AURAT DI LUAR SEMBAHYANG

 

Saudaranya yang muhrim auratnya antara dada dan lutut jika

tiada syahwat.