Make your own free website on Tripod.com

Lompat Jauh

 

Latihan Plyometrik

 

 

Aktiviti dan perkara yang perlu dibincangkan dalam kumpulan:-

 

  1. Ukur jarak lompatan melepasi batang rotan yang diletakkan pada ketinggian 2 kaki.
  2. Ukur jarak lompatan melepasi batang rotan yang diletakkan pada ketinggian 3 kaki.
  3. Bincangkan dalam kumpulan sebab-sebab terdapat perbezaan antara dua ukuran ini.