Make your own free website on Tripod.com


BULETIN JABATAN SAINS & MATEMATIK

Maktab Perguruan Kuala Terengganu

Jilid 1 November 1997


Sidang Penyunting Buletin

[ Klik di sini ]


ARTIKEL DALAM KELUARAN INI

Peranan Komputer
Peranan komputer sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran matematik. Penggunaan spreadsheet, multimedia, dan internet
 
Komunikasi dalam Matematik
Bagaimana komunikasi melalui interaksi sosial dapat membina dan memperkembangkan pengetahuan matematik para pelajar
 
Reliabiliti dalam Penilaian
Reliabiliti item-item dalam ujian objektif dan subjektif. Pengiraan dan interpretasi.
 
Sejarah Phi
Huraian tentang sejarah dan perkembangan phi
 
Penyelesaian Masalah
Pengertian, sejarah perkembangan serta strategi dalam penyelesaian masalah.
 
 


KOMEN DAN CADANGAN